Những điều cơ bản về EB-5 Visa

Trong những năm vừa qua, Visa Mỹ EB-5 là một chương trình được nhắc đến rất nhiều, thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước. Văn phòng Tư vấn Việt Mỹ sẽ giúp các bạn tìm hiểu về loại hình Visa này:

Khái quát về EB-5 Visa

EB-5 Visa cho phép người nước ngoài nhập cư vào Mỹ nếu họ có đầu tư vào một doanh nghiệp của Mỹ. Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) quản lý chương trình định cư theo diện đầu tư. EB-5 Visa, cũng được gọi là visa diện việc làm ưu tiên 5, là visa di dân. Điều này có nghĩa rằng người giữ EB-5 visa được cấp thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ. Người giữ EB-5 visa cũng có thể mang theo vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sang Mỹ. Những cải cách gần đây của USCIS để hướng tới sự minh bạch trong chương trình đầu tư EB-5 đã làm tăng số lượng ứng viên tham gia chương trình trong những năm gần đây. Hãy duyệt phần dưới đây để biết thêm về lịch sử chương trình EB-5, các yêu cầu về EB-5, các bước của EB-5, Trung tâm Khu vực EB-5, thường trú, và nhập tịch Mỹ.

Lịch sử EB-5

Chương trình EB-5 visa được thành lập bởi Quốc hội Mỹ vào năm 1990. Đạo luật Di dân năm 1990 đã tạo ra chương trình để thúc đầy tăng trưởng kinh tế Mỹ thông qua đầu tư từ nước ngoài. Năm 1993, Quốc hội đã khuyến khích quan tâm hơn đến chương trình EB-5 bằng cách tạo ra Chương trình Thí điểm Đầu tư Di dân mà hình thành các Trung tâm Khu vực EB-5 do USCIS chọn lựa. Quốc hội và USCIS đã có nhiều cải cách đối với EB-5 nhằm chống gian lận, chuẩn hóa quá trình giải quyết hồ sơ, tăng số lượng đơn, và cử nhiều nhân viên hơn cho chương trình. Những cải cách này đã làm tăng đáng kể số người tham gia vào chương trình EB-5 trong những năm gần đây.

Các yêu cầu về EB-5

Những nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng vài yêu cầu để đủ điều kiện có được EB-5 visa. Các nhà đầu tư phải đầu tư một khoản vốn bắt buộc vào một doanh nghiệp Mỹ. Khoản vốn bắt buộc thường là $500.000 hoặc $1000.000, tùy thuộc vào địa điểm của doanh nghiệp nhận khoản đầu tư. Bất chấp số tiền đầu tư như thế nào thì đầu tư EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trong ít nhất 2 năm. Khoản đầu tư EB-5 phải được thực hiện đối với một doanh nghiệp được cấp phép. Các doanh nghiệp được cấp phép bao gồm những doanh nghiệp thương mại vì lợi nhuận mới mà có thể chọn một trong nhiều cơ cấu doanh nghiệp. Các ứng viên EB-5 cũng có thể đầu tư vào các Trung tâm Khu vực để giám sát các dự án đầu tư EB-5.

Các bước EB-5

Có 4 bước chính trong quy trình xin EB-5 visa. Đầu tiên, ứng viên phải xác định doanh nghiệp Mỹ mà họ muốn đầu tư. Thứ hai, ứng viên phải đầu tư một khoản vốn bắt buộc vào doanh nghiệp đã chọn và phải nộp đơn I-526. Thứ ba, ứng viên phải có được visa thường trú có điều kiện, cho phép họ đến Mỹ để giám sát khoản đầu tư của họ trong 2 năm. Ứng viên được cấp visa thường trú có điều kiện trong 2 năm sau khi được phê duyệt đơn I-526, nếu nhà đầu tư đã ở Mỹ theo tình trạng không định cư hợp lệ; hoặc đơn DS-230, nếu nhà đầu tư sống bên ngoài Mỹ. Cuối cùng, ứng viên phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5 bằng cách nộp đơn I-829 sau 2 năm. Các nhà đầu tư EB-5 sẽ được cấp visa thường trú không có điều kiện khi đơn I-829 được phê duyệt.

Trung tâm Khu vực EB-5

Ứng viên EB-5 có 2 lựa chọn đầu tư. Ứng viên xin EB-5 visa có thể tự đầu tư hoặc đầu tư vào một Trung tâm Khu vực EB-5. Nếu ứng viên đầu tư với tư cách cá nhân, thì họ phải tự tìm dự án để đầu tư. Họ cũng phải thực hiện vai trò quản lý trực tiếp trong việc giám sát dự án đầu tư của họ. Ứng viên EB-5 cũng có thể đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực EB-5. Các Trung tâm Khu vực EB-5 được chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5. Đầu tư theo diện EB-5 vào Trung tâm Khu vực có một vài lợi ích. Các Trung tâm Khu vực yêu cầu tạo ra việc làm linh hoạt hơn và cũng có thể tạo ra khoản đầu tư lớn hơn bằng cách thu hút nhiều nhà đầu tư. Trung tâm Khu vực cũng phải tích cực tuân theo các quy định của USCIS mà giúp giảm bớt căng thẳng cho nhiều nhà đầu tư. Những người mà nếu đầu tư với tư cách cá nhân thì sẽ không chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các nguyên tắc. Ngược lại, các Trung tâm Khu vực cho phép nhà đầu tư ít can thiệp hơn đến chương trình EB-5 bằng cách yêu cầu ít tham gia trực tiếp hơn. Khoảng 90% ứng viên thực hiện đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực.

Thường trú tại Mỹ

Người nhập cư đã hoàn thành chương trình EB-5 visa trong đó đơn I-829 được chấp thuận sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Mỹ. Thường trú nhân được cấp thẻ xanh cho phép họ được sống và làm việc tại Mỹ vĩnh viễn. Thường trú nhân có thể sống và làm việc ở bất cứ đâu trên nước Mỹ. Họ có thể đi lại mà không cần visa và có thể làm việc ở Mỹ mà không cần bảo lãnh của chủ thuê Mỹ. Visa thường trú có thể được cấp cho vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của nhà đầu tư EB-5.

Nhập tịch Mỹ

Các nhà đầu tư EB-5 có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau khi hoàn thành chương trình EB-5. Để có đủ tư cách trở thành một công dân Mỹ, người có EB-5 visa đầu tiên phải là thường trú nhân trong ít nhất 5 năm. Sau đó họ phải trải qua quá trình nhập tịch để có thể trở thành công dân Mỹ. Khi là công dân Mỹ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn thường trú nhân. Công dân được trao quyền bầu cử cho phép họ tham gia vào các cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang, và địa phương. Việc bảo lãnh cho các thành viên gia đình nước ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn đối với công dân Mỹ. Các công dân cũng có đủ điều kiện để tham gia các chương trình ích lợi của chính phủ.

Đăng ký Tư vấn miễn phí!

Để có được những thông tin chính xác nhất về chương trình Visa EB-5, hãy để lại thông tin của bạn, tư vấn viên của VUS Vía sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất!

Call Now Button
Scroll to Top